hromadske.ua

Zadanie: Stworżyć informacyjno-analityczną stronę internetową, platformę online telewizji.
Zamówić usługę ᐳ
Rozwiązanie: W trakcie tworzenia strony internetowej zespół zwrócił uwagę na oknie odtwarzacza dla transmisji wideo. Dostęp do odtwarzacza jest możliwy z dowolnej strony internetowej za pomocą jednego kliknięcia. Użytkownicy mogą przełączyć na tryb audio i słuchać na żywo eter, co wymaga pobierania tylko audio i pobierają mniej danych. Na stronie znajduje się również platforma-blog. Autoryzowany użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może samodzielnie dodawać swoje blogi na stronę internetowej. Użytkownicy mogą przekazać darowizny na rachunek hromadske.tv przy użyciu jednego z 4 systemów płatności on-line.

While developing the website the team paid attention to the player window to broadcast videos. Access to the player is possible from any webpage with one click. Users can also switch the audio mode and listen the live audio-broadcast, which requires downloading only audio tapes and requires less data loading.

The website also has a blog platform. Authorised user with appropriate rights can independently upload his own blogs on the website. Users can make donations to the account hromadske.tv using one of the four on-line payment systems.
Dziękujmy!

Nasz manager zwiąże się z Państwem najbliższym czasie